സിഗററ്റ് കുറ്റി റീ ലോഡഡ് !

ദേ തൊട്ടു താഴെക്കിടക്കണ പോസ്റ്റെയ് 'സിഗററ്റ് കുറ്റി ',
ബ്ലുമ്മിലെ ആദ്യ പോസ്റ്റാ... പുതുതായി കല്ലിട്ടുവരുന്ന ടീംസിനുവേണ്ടി വേണ്ടി വീണ്ടും...
പെണ്‍കൊടിയും കുഞ്ഞിക്കിളിയും
ക്ഷമിക്കുമല്ലോ...
ഇവിടെ ക്ലിക്കി കല്ലിടാം 'സിഗററ്റ് കുറ്റി ' യിലേക്ക്

2 comments:

B Shihab said...

navavalsarasamsakal

ചെലക്കാണ്ട് പോടാ said...

ബ്ലോഗിന്‍റെ ടെംപ്ലേറ്റ് മുഴുവന്‍ ഒരു കുളം ലൈനാണല്ലോ....

ഇഷ്ടായി...

പോസ്റ്റ് ഒന്നും വായിച്ചില്ല...

ഇന്ന് ഓഫീസിലേക്ക് ബസ്സില്‍ പോണം.. പെട്രോള്‍ കിട്ടാനില്ല.. അപ്പോ തിരികെ വന്നിട്ട് വായിക്കാം കമന്‍റാം.......