കുര്യന്‍ന്‍റെ ആഗോള വനിതാസമ്മേളനം

ആഗോളവനിതാ സമ്മേളനത്തിന്‍ ഇന്ത്യയില്‍നിന്നുള്ള പ്രതിനിധിയാരാ?
ആരാ?
അല്ല, ആരാവും?
ആ?
ന്നാ, പീ ജേ കുര്യനാ...

കൂടുതല്‍ തമാശകള്‍ക്ക്,
upa@centralgov.in.co
എന്ന വിലാസത്തില്‍ മെയില്‍ അയക്കുക.

ബ്ലും !


No comments: