അവിടെ പ്രശ്നം ഇവിടെ പ്രശ്നം, മൊത്തം പ്രശ്നങ്ങളാണല്ലോ !

നായമ്മാരും ഈഴവരും
സുകുമാരേട്ടനും നടേശന്‍ സാറും രാജിവെയ്ക്കും .

പീസിയ്ക്കു പിന്നെയും തൂവനാതുമ്പികളിലെ അസ്ക്യത !

ബാലേട്ടനും മോനും കപ്പ'ലണ്ടി' കച്ചവടം ന്ഷ്ടപെട്ടതിന്‍റെ ബോധോദയം!

രമേശേട്ടനാണെങ്കില്‍ സുന്ദരനാവനുള്ള മുസ്ലിപവര്‍ കൂടുതല്‍ കഴിച്ച് അപ്പിയിടാന്‍ മുട്ടി കുണ്‍ഢിതപ്പെട്ടപ്പോ അതുകാണാനില്ലാതെപോയപ്പോഴുള്ള സങ്കടം!

അച്ചുമാമനാണെങ്കില്‍ പൂക്കോയിയുടെ കുതിര്പ്പവന്‍റെ ശക്തിയുമായി വീണ്ടും ഗോദയില്‍ ഒരങ്കത്തിനുകൂടി ബാല്യം കൂട്ടുന്നു.

 അപ്പൊപിന്നെ, കുരുത്തം കെട്ടാനെന്തിനടങ്ങിയിരിക്കണം?

ബ്ലും വീണ്ടും !

2 comments:

മുക്കുവന്‍ said...

പൂക്കോയിയുടെ കുതിര്പ്പവന്‍റെ ശക്തിയുമായി വീണ്ടും....

where we can buy this??

കുളത്തില്‍ കല്ലിട്ട ഒരു കുരുത്തം കെട്ടവന്‍! said...

മുക്കുവാ, വല വീശിക്കിട്ടുന്ന മീന്‍ പോരെ ?
കുതിരപ്പവന്‍ തന്നെ വേണോ?
ഇനി അതു വേണെങ്കി ഒരെണ്ണം ആടുതോമാച്ചന്‍റെ കയ്യിലിരിപ്പുണ്ട്.
എത്തിച്ചു തന്നേക്കാം