ജോര്‍ജ്ജണനെ റിയല്‍മാന്‍ഡ്രിഡിലെടുക്കണം !

ശ്രീവിദ്യയുടെ സ്വത്തുക്കള്‍ ഗണേഷണ്ണനെങ്ങനെ ചിലവാക്കീന്ന് ജോര്‍ജണ്ണനറിയണം !

പിന്നേ, ടിയാന്‍റെ നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലെ കക്കൂസിന്‌ ടൈല്‍സൊട്ടിക്കാന്‍ കൊടുത്തിട്ടുപോയതല്ലേ അതൊക്കെ !

റിയല്‍മാന്‍ഡ്രിഡിന്‍റെ ഡിഫന്‍സ് ലൈന്‍ സ്റ്റ്രോങ്ങാക്കാന്‍ ജോര്‍ജ്ജണ്ണനെ കോച്ചായിട്ട് നിയമിക്കണം. പൊതുജനത്തിനെതിരേ എന്നാ ഡിഫന്‍സാണച്ചായാ !  നമ്മ നമിച്ച് !

ജനങ്ങള്‍ക്കിത്തിരിയെങ്കിലും ഉപകാരം ചെയ്യുന്ന ഒരുത്തനെയും മന്ത്രിയാക്കികൂടാ. പക്ഷേ എന്നും കോരസ്സാറാണ്‌ മുഖ്യമന്ത്രിയാവാന്‍ ഏറ്റവും അനുയോജ്യന്‍..

ബ്ലും !

3 comments:

മുക്കുവന്‍ said...

പിന്നേ, ടിയാന്‍റെ നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലെ കക്കൂസിന്‌ ടൈല്‍സൊട്ടിക്കാന്‍ കൊടുത്തിട്ടുപോയതല്ലേ അതൊക്കെ !

U said it. :)

കുളത്തില്‍ കല്ലിട്ട ഒരു കുരുത്തം കെട്ടവന്‍! said...

പറയിക്കുന്നതല്ലേ ? പറഞ്ഞുപോവില്ലെ ?

മുക്കുവന്‍ said...

parayanam.

'am happy today.. let me go for a drink. would like to join?