അറസ്റ്റ് !

ചെയ്തോ ?
ചെയ്തൂ!
എന്നിട്ട്?
കോണ്‍ഗ്രസ് വേളുത്തു, ഒരല്‍പ്പംകരുണാനിധിയും!
ഓ..
രാജ വീണ്ടും കറുത്തു
പണ്ടേ കറുത്തിട്ടാ.
സോണിയയെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവളാക്കും .
വേണ്ടതാ.

ഉമ്മന്‍ചാണ്ടീടെ പനി കുറഞ്ഞൂ.
കുറയുമായിരിക്കും.
ചെന്നിത്തലയ്ക്കു പ്രായം കുറഞ്ഞൂ.
അല്ലെങ്കിലും ചെറുപ്പമല്ലേ.
എല്ലാം വേണുഗോപാലിന്റെ ഐശ്വര്യം.

ബ്ലും.!

2ജീ : സോണീയാജീ, രാഹുല്‍ ജീ

3 comments:

Naushu said...

അങ്ങിനെ രാജ ബ്ലും

jayanEvoor said...

രാജ രാജ പോഴൻ!

മുക്കുവന്‍ said...

കട്ടവനെ കിട്ടിയില്ലേലും... കിട്ടിയവനെ പൊക്കി അല്ലേ! പാവം രാജ!